GENEL HABERLER

MİLLÎ KİMLİK VE MİLLÎ DEĞERLER
.

 

Son yıllarda basın yayın organlarıyla sosyal medyada, Türk milletinin hem Müslümanlığını hem de Türklüğünü yok etmek için yoğun ve sinsi bir çaba sarf eden Siyonist güçler gece gündüz çalışmaktadırlar. Birliğimizi ve beraberliğimizi yıkıp Türkiye Cumhuriyeti devletimizi bölüp parçalayarak yutmanın hayalleriyle yatıp kalkan Batılı devletlerin ve emperyalist güçlerin “Millî Kimliğimize” yönelik yıpratıcı çalışmaların şu şekilde sıralayabiliriz.

Bazı gazete, dergi ve televizyon ile sosyal medyada yazar-çizerlerin yarından fazlası Türk değildir. Tamamı ya dönmedir ya da soyu-sülalesi karışık insanlardır. Bu sözde yazar-çizer takımı devamlı olarak Türklüğü aşağılamaktadır. Hatta bazıları, “Türk diye bir ırk yoktur!” diyerek cehaletlerini de sergilemişlerdir. Bu zevatlar Türklüğü ırkçılık saymışlar ya da başka kavimleri öne çıkarıp Türklüğü yeren yazılar yazmışlardır.

Yapmış oldukları radyo ve televizyon programlarında, Türk müziğine, Türk âdet ve geleneklerine, Türk yaşam biçimine çok az yer vermişlerdir. Verdiklerinde ise milletimizin millî değer ve inançlarını alaylı bir şekilde göstermişlerdir. Devamlı Batı kültür değerlerini motiflerinde işlemişlerdir.

Yapmış oldukları film, dizi ve izdivaç programlarında, millî kültür değerlerini temsil eden Türk tipine yer verilmemekte, Türk yaşam biçimi ve ahlakı yer almamakta, Türklük ve Müslümanlık motiflerinden uzak, tamamen Batılı bir dünya görüşü, yaşama biçimi, Batılı giyim-kuşam, Batı adabımuaşeret, yani insanlar arası ilişki şekilleri ve görgü kurallarına özellikle uymamaktadırlar. Bu programların amacı Türkleri kendi millî kimliğinden uzaklaştırıp maymunca bir taklitçilikle Batılı bir hayat tarzına alıştırmaktır. Film ve dizi sahnelerindeki kullanılan malzeme ve motiflerin Türklükle ve İslamlıkla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Bunlar bunu özellikle ve bilerek yapmaktadırlar. Milliyetsiz, dinsiz, kozmopolit çizgilerde bir Anadolu, bir Türkiye görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Eserlerinde Türk-İslam motiflerini ya kullanmıyorlar ya da çok az kullanıp göz boyamaya çalışıyorlar. 

Türk çocuklarında vatan, bayrak, din, devlet, millet, dil, tarih sevgisi aşılayacak hiçbir sahne, duygu, düşünce, tip, motif, unsur yoktur. Millet ve milliyete mensubiyet bilinci aşılanmıyor.

Çözüm yolları;

Devletimiz tarafından resmen ilahiyatçı, edebiyatçı, tarihçi, sosyolog, psikolog, felsefeci, asker, hukukçu ve gazetecilerden oluşan millî değerler kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul, hem millî eğitim sistemine hem basın yayın organlarına ve diğer ilgili kurumlara, Türk millî ve manevi değerlerinin hâkim kılınması, öğretilmesi, benimsetilmesi ve yaşatılması konusunda somut projeler üretilip hayata geçirilmelidir. Bütün okullarda Millî Değerler dersleri okutulmalıdır. Millî ve manevi değerlerimizi teklin eden filmler, müzikler, resimler yapılmalı; romanlar, hikâyeler yazılmalıdır. Bunlar özellikle gençler ve çocuklar için hazırlanmalıdır.

Bir bütün olarak Türk milletinin kendi kimliğine, değerlerine, dinine, diline, kültürüne, tarihine, millî ve manevi değerlerine dönmesi; Türk-İslam kimlik ve kişiliğini yeni baştan inşa etmesi millî kültür değerleri içinde bulunduğumuz zamanın şartları doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, geliştirilmesi, kurumsallaştırılması ve Türk milletinin her kademesine basın-yayın organları kanalıyla duyurulmasıdır.

Babın-yayın organlarının milliyetçi, Türk ruhunu kazanması ya da bu ruha sahip Türklerin kendi basın yayın organlarını çoğaltmaları gerekmektedir. Zamanımızda savaşlar basın-yayın organlarında, sosyal paylaşım sitelerinde verilmektedir. Bu alanlarda yoğun olarak temiz, doğru, İslam imanı ve yaşantısıyla millî Türk kültürü ve düşüncesi yayılmalıdır.

İletişim araçlarına sahip olmak, bu kanalları doğru düzgün kullanarak, verimli bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Biz bunları yapmazsak çocuklarımızı Türk-İslam düşmanlarının eğitimine, telkinlerine, beyin yıkamalarına terk etmiş oluruz. Kendimizi ve gelecek nesillerimizi kurtarmak için Türk-İslam ruhu ve şuuruna sahip bilgili kadroların her türlü iletişim araçlarına hâkimiyeti sağlanmalıdır.         

Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
Diğer Yazıları
HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları