GENEL HABERLER

İŞTE ÜRETİM VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI VE...

09-01-2019
İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Belediye Başkan Adayı sayın Mehmet Özhaseki ile üzerinde müzakere yaptığımız; ÜRETİM VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI VE ŞEHİRDEN KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ

.

  

 • “ BİR TARIM ÜLKESİ OLAN TÜRKİYE’DE TARIM VE HAYVANCILIKTA SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN ACİLEN RADİKAL KARARLAR ALINMASI GEREKMEKTEDİR.”

Biz bu iddiayı yıllar önce atmıştık ortaya. Hükümet yetkililerine de ilettik. Hatta zamanın Tarım ve Köyişleri Bakanı sayın Mehti Eker ile 45 dakika başbaşa konuştuk.

     İktidarın başka bireyleri ile de görüşüp raporumuzu sunduk. Sunduğumuz bu rapordan bir iki madde alıp diğer tarafını askıya aldılar. Oysa seneler önce bizim bu teklifimiz tam anlamı ile değerlendirilmiş olsaydı durum bu merhaleye gelmeyecekti.

    Şimdi de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Belediye Başkan Adayı sayın Mehmet Özhaseki ile tartışmaya açtık.

                                               ***

    Evet gerçekten değerlendirilmiş olsaydı bu gün eti, sapı-samanı, patatesi-soğanı, çekirdeği, kurufasulyeyi, nohutu, mercimeği  (vs) tarım ürünlerini ithal etmemiz gerekmeyecek, denizaşırı ülkelerden hayvan ithalatı yapmayacaktık.

     Hani zaman zaman piyasaya sürdüğümüz bir deyim vardır ya…  “ Zamanında tedbir almış olsaydık bu olumsuzluklar başımıza gelmeyecekti

    Tabii sürekli olarak ifade ettiğimiz bir husus daha var ,          “ Devletimizi idare edenler Türkiye’yi İstanbul’ dan ibaret sanmamış olsalardı, Anadolu’yu Anadolu insanını tanıma erdemini göstermiş olsalardı Tarım, Hayvancılık, Sebze ve Meyvecilik bu günkü ağır şartlarda karşımıza çıkmayacaktı.

PEKİ NE DEMİŞ VE NE GİBİ ÖNERİLER SUNMUŞTUK  “ TEKLİF EDİYORUZ “  

 1. Bir nevi Türkiye’nin başına dert olan Büyükşehir Belediye Yasası değiştirilmeli, İstanbul ve İzmit’in dışındaki illerde İl Özel İdareleri yeniden hayata geçirilmeli, unvanları değiştirilen köyler mahalle olarak değil, yeniden köy olarak anılmalı ve köyler hürriyetlerine kavuşturulmalıdır.
 2. Köylerde birleşik arazilerin kardeşler arasındaki vesayet anlaşmazlıklarının kaldırılması için yeni bir kanun çıkarılmalı, köyünde iştigal eden,  üreten ve hayvancılık yapabilecek kardeşlere avantaj yaratacak uyarlamalar yapılmalıdır.
 3. Tarımda reform planı acilen hayata geçirilmeli, bu manada bilimsellik ön plana çıkarılarak * Tarım liseleri faaliyete geçirilmeli, Ziraat Fakülteleri mezunları ve fakültenin akademisyenleri gerçek manada Anadolu’nun şartlarına göre eğitim ve öğrenim görmeli, mezun olanların ayakları toprak görmeli, köylü ile haşır-neşir olarak çözüm yolları aramalı.
 4. Köyüne dönen vatandaşlara -başta emekliler olmak üzere -avantaj sağlayacak tedbirler alınmalı, tarımla iştigal etmeye başlayan, bağında-bahçesinde üretim yapmaya istidat gösteren ve hayvancılık yapan köylülere önce seyyanen ödeme yapılmalı, daha sonra işini geliştiren ve profesyonelleşen üreticilere                (  yetiştiricilere ) faizsiz kredi verilmelidir.  
 5. Özellikle şehirden köye dönüş yapan vatandaşların ev yapmaları için kolaylık sağlanmalı, ev yapacaklar henüz kazma vurmadan köyüne ev yapmak isteyen vatandaşlardan belediyeler yüklü miktarda para tahsil etmektedir ki bu manasız alımdan vazgeçilmeli;   plan ve projeleri devlet tarafından yapılmalıdır.
 6. Köyde ev yeri olmayan vatandaşlara devlet arazilerinden yer tahsis edilmeli bu araziler üzerine ev yapmak isteyen vatandaşlar uzun vadeli hiç faizsiz kredilerle desteklenmelidir.
 7. Büyükşehir Yasası ile devlet tarafından alınan köy mücavir alanındaki ekilip-biçilen araziler, meralar, köy odaları, köy konakları, göletler, taşınır- taşınmaz  tüm mal varlıkları köy tüzel kişiliğine iade edilmelidir.
 8. Orman arazileri ve meralar köylülerin kullanımına tahsis edilmelidir.
 9. Ormanlar, (Anayasa değişikliği yapılarak ) orman köylülerine şartlı ve sözleşmeli olarak verilmeli, daha çok ağaç yetiştirmeleri şartı konulmalıdır.
 10. Çiftçilerin-Köylülerin kullanacağı mazota ve elektriğe  % 50 nispetinde sübvansiyon uygulanmalıdır.
 11. Köylülerin içme suyu ücretsiz olmalı; üretim yapanların sulamada kullandıkları sudan ya para alınmamalı veya % 50 nispetinde kolaylık sağlanmalıdır.
 12. Hayvan yetiştiricilerinin-Çiftçilerin kullandığı tohumun, gübrenin, ilacın yerli olması sağlanmalı, gübre ve ilaç fiyatlarında sübvansiyon uygulanmalıdır.
 13. Hayvan yetiştiricileri için devlet, hayvanların yaylımı için otlakıyeler-çayırlar tahsis etmeli, bu çayırların veya otlakıyelerin içinde hayvanların su ihtiyacını gidereceği oluklar, göletler olmalı, hayvanlar için dinlenme barınakları yapılmalıdır.

                                  GEREKÇELER

      Bir tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de her iki alanda da akıl almaz bir şekilde ithalat yapılıyorsa bunda bir yanlışlık, bir anlaşılmazlık, bir ihmalkârlık ve beceriksizlik var demektir.

    Konuya neresinden değerlendirirsek değerlendirelim, bir çıkmazın içinde olduğumuz muhakkaktır. Biz yıllarca önce fikirlerimizi açıklamış, devlet ve hükümet organlarına iletmiştik.  Açıkça ifade etmek gerekirse o zamanlar bizi dinlediler fakat konunun vahametini anlayamadılar. Ancak, bizim o günlerde gündeme getirdiğimiz köycülük, kırsal alanların önemi, hayvancılık, köyden şehre göç yüzünden üretimin günden güne azaldığı ve bugün Türkiye’nin en büyük sorunu haline geldiği muhakkaktır.

    Şayet yaşam kalitelerinde tehlike görmemiş, şehirde yaşamanın keşmekeşliği  gün yüzüne çıkmamış olsaydı belki  de devlet yetkilileri bu günkü tasalarını-husalarını dile getirmemiş olacaklardı.

    Netice olarak, Bulgaristan’dan Saman, Sırplardan Et, Rusya ve ABD  başta olmak üzere birçok ülkeden buğday,  Suriye’den patates - soğan ve daha birçok ülkeden  tarım ve hayvan ürünleri ithal ediyorsak bu kötü gidişe DUR demenin zamanı gelmiş hatta geçmektedir.

 “ KÖYE DÖNÜŞ “ PROJESİ İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN BAZI GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

    Projenin anlaşılabilir olması bakımından -teferruata girmeden- bir özet sunmak istiyoruz şöyle ki;

 1. Şehirden köye dönen vatandaşlara 10 bin lira yol parası verilmeli.
 2. Köyüne dönüp bağı-bahçesi ile iştigal eden küçük çaplı üretime başlayan vatandaşlara seyyanen 20 bin lira verilmeli.
 3. Hayvancılık ve çiftçilikle iştigal eden, yani üretim alanlarını genişletme gayretinde olan, azim ve iradesini ortaya koyan, ileriye yönelik projeleri olan orta halli köylü vatandaşlara seyyanen 30 bin TL faizsiz kredi verilmelidir.
 4. Hayvancılık, arıcılık, tavukçuluk, bağ-bahçe ve tarım ürünlerini daha geniş kapsamda üretmeye çalışan vatandaşlara (Durumuna göre )  50 ila 100 bin lira faizsiz kredi verilmelidir.
 5. Şehirden köye dönen vatandaşlar ev yapmak istediklerinde faizsiz kredi verilmelidir.
 6. Ev yeri yoksa devlet arazilerinden ev yeri verilmelidir.
 7. Köye dönüp de ekip-biçecek arazisi, tarlası, bağ-bahçe yapacak yeri yoksa devlet arazilerinden -orman köylerine- orman arazilerinden ( şartlı ve taahhütlü olarak )  yer tahsis edilmelidir.
 8. Ormanlar köylülere ( Şartlı ve taahhütlü olarak )  20-30-40 yıllığına verilmelidir. Gerektiğinde bu konuda Anayasa değişikliğine gidilmelidir.  
 1. –Üretim ve verimlilik elde eden ( üreten ) köylülere içme suyu ücretsiz olmalı, çeşmeler, pınarlar,  göletler, küçük çaplı barajlar, sulama kanalları yapılmalı ve hiçbir şekilde ücret alınmamalıdır.
 2. –Büyükşehir Yasası ile köylülerin ellerinden alınan ata yadigarı köy odaları, kendi imkanları ve az sayıda devlet desteği ile yapılan köy konakları, köy tüzel kişiliğine ait ekip-biçilebilir, üretilebilir bağlar-bahçeler, araziler köy tüzel kişiliğine iade edilmeli.
 3. – Devletin, vatandaşlar üzerindeki şehirde yaşama hevesinin kırılması için psikolojik çalışmalar yapılmalı, bu yönlü bilimsel toplantılar yapılmalı ve eğitim seminerleri düzenlenmelidir.
 4. – En önemlisi, bir süre önce hayata geçirilen ve üretimin bitmesi, köyden şehre göçü körükleyen BÜYÜKŞEHİR YASASI derhal yeniden ele alınarak köylerimiz mahalle olmaktan çıkarılıp yine köy yapılıp hürriyetlerine kavuşturulmalıdır.
 • Söz konusu bu yasa maalesef İstanbul ve İzmit’in köyleri göz önünde bulundurularak, Anadolu’yu bilmeyen-iyi tahlil etmeyen devlet adamları tarafından ( biraz da oy kaygısı ile ) çıkarılmış olup son yıllarda çıkan yasalar arasında en arızalı yasa olarak tarihe geçmiştir.
 • Gerçi hükümet son birkaç yıldır, köyde üretim yapanlara imkanlar tanımışsa da verimlilik elde edilebilmiş değil, köylülerin ihtiyaçları karşılanabilmiş değildir. Özellikle biz, emeklilerin köylerine dönmelerini hedefliyor ve bu manada yaptığımız kamuoyu yoklamasında projenin bu daha rahat uygulanabileceği, üretim ve verimliliğin daha kısa zamanda hayata geçeceği kanaatına varmış bulunuyoruz.
 • Bizim bu çalışmamıza sizler de katkı sağlar, fazlalıklarını gidermemize, eksikliklerimizi tamamlamamıza yardımcı olur, görüş ve düşüncelerinizi aşağıdaki e-mail adreslerimizden gönderirseniz memnun oluruz.

Başarı dileklerimizle.

 

                                  MEHMET AKYOL

         Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu                           

                        (BAŞKON ) Genel Başkanı

                         Tel: 0530 464 63 77

Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları