BTP’LİLER BAŞKON’U ZİYARET ETTİ

18-02-2019
•BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AV. MUSTAFA AK BERABERİNDEKİ HEYETLE BİRLİKTE Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON)U ZİYARET ETTİLER

.
     • Görüşme samimi bir hava içerisinde geçti. Görüşmeye BAŞKON’dan Genel Başkan Mehmet Akyol’un yanında Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri iştirak ettiler. 
     • Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda Mehmet Akyol şunları söyledi: “ Biz BTP’yi yakıynen takip ediyoruz. Ayrıca partinin sayın genel başkanı Haydar Baş’ın söylemleri fevkalade. Ancak partinin siyasi stratejilerinde bir eksiklik mi var ki de seçimlerde beklenen oyu alamıyor doğrusu merak ediyorum. Sayın genel başkanın genel seçimlerde bazı aşırı vaatlerinin olmasını şık bulmuyorum. Bununla birlikte Bağımsız Türkiye Partisi’nin ihtiyaç olduğunu söylemek istiyorum. BTP gibi Türk-İslam felsefesi ve milli duyguları ön plana çıkaran bir partinin TBMM’de bulunması şahsen benim için çok önemlidir. Ancak alınan oy oranına bakıldığında Türkiye’nin şartlarına göre bir eksikliğin-eksik yapılan bir şeyin var olduğunu düşünüyorum. Politika başka bir şeydir. Üzülerek ifade edeyim ki, Türk insanı yanlış yönlendirilip oyları bir şekilde alınıyor. Oysa ortada bir gerçek var… Önümüzde iyi bir tablo yok. Bir tarım ülkesi olmamıza rağmen, Sapı-samanı, patatesi-soğanı, mercimeği, eti, sığırı, davarı ithal eder hale gelmişsek bir yanlışlık, bir anlaşılmazlık var demektir. Bu anlamda BTP Genel Başkanı sayın Prof.Dr. Haydar Baş’ın projelerini ön plana çıkarmamız lazım. Hatta memleket ve millete hizmet etme düşüncesi varsa -ki vardır- parti politikalarının günün şartlarına göre endekslenmesi gerekir. Belki kabul edilemez bir husus ama başka çarenin olmadığı kanaatını taşıyorum. Bana göre partiler vakıf gibi değil de tam anlamı ile bir siyasi parti gibi yönetilmelidir. BTP’nin seçimlere girebilme istidadı göstermesi ve özellikle de Ankara’dan aday çıkarmış olması fevkalade önem ihtiva etmiştir. Sizleri kutluyor, teşriflerinizden mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.” 
Bağımsız Türkiye Partisi heyeti adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. Mustafa Pak konuştu. BTP’sinin Türkiye genelinde teşkilatlandığını, fikirleri ve projeleri ile Türkiye ve Türk milletinin istikbaline ışık tuttuğunu söyleyen Mustafa Pak hem partisinin hem de belediye başkan adayı olarak görüş ve düşüncelerini-projelerini açıkladı. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak şunları söyledi:        
   “ Ankara için proje oluştururken temel felsefemiz Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefindeki Ankara’yı geçekleştirmektir. Böylece hem olabilecek en mükemmel Ankara’ya ulaşmış, hem de Atatürk’ün Ankara’sını gerçekleştirmiş ve Ata’mıza  olan vefa borcumuzu yerine getirmiş olacağız..
Atatürk’ün Ankara’sını gerçekleştirmenin yegane yolu ise Prof.Dr.Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet tezleri’ni Ankara ve Belediyecilik şartlarına uyarlamaktan geçiyor. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya yüklediği misyon ile Prof.Dr.Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet tezlerini buluşturduğumuzda tüm ülke için model ve lokomotif olacak ideal Ankara’ya ulaşmış olacağız. Bu perspektiften bakarak Ankara’yı Türkiye için Model ve Lokomotif yapacak projelerimizi oluşturduk.
    20 ana proje başlığı altında toplam 100 proje oluşturduk. İlk ve en önemli projemiz  Ankara’yı tüm ülke için model yapma projesi. Bunların içinde öne çıkan bazı projelerimizi ana hatlarıyla izah etmeye çalışayım. 
     ANAŞEHİR -MODEL ŞEHİR- ANKARA PROJESİ:
    İstiklal mücadelemizin de merkezi olan Ankara, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de kuruluş yerdir. Ankara’nın başkent olması da Ankara’ya ayrı bir anlam yüklemiştir. Atatürk, Ankara’yı Tüm ülke için model kent olarak tasarlamıştır. Atatürk’ün gözünde Ankara, yeni kurulan ve gelişen devlet için planlanan icraatların ilk önce hayata geçirileceği, müşahhaslaşacağı şehirdir. Tüm güzel icraatlar,projeler  buradan tüm vatana yayılacaktır. Ankara tüm şehirler için model olarak kurgulanması yönünden müstesna bir yere sahiptir ve yükü en ağır şehirdir. Dolayısıyla belediyecilikte de en hassas olunması gereken şehirdir. Ankara hükümetin idare merkezi olmasının da ötesinde bu yönüyle anaşehir özelliği taşımaktadır. 
Biz Ankara’ya bu pespektiften bakarak projelerimizi oluşturduk. Ankara için planladığımız her projeyi tüm şehirler için örnek olmak üzere hazırlıyoruz. Hatta bir adım daha ötesini hayal ediyoruz.  Ankara tüm dünya şehirle’ri için model kent yapmayı planlıyoruz.  
     GÜÇLÜ (ZENGİN) BELEDİYE PROJESİ;
‘Anaşehir Ankara’ için planladığımız projeleri ideal manada hayata geçirebilmemiz için belediyenin ekonomik anlamda güçlü olması gerekir. Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut kaynaklarının doğru şekilde değerlendirilmesinin ötesinde,  yeni, büyük çaplı  gelir kaynakları devreye konulacaktır.  
İlgili Yasa ve Yönetmeliklerin elverdiği tüm imkanlar kullanılarak Güçlü Belediyeyi oluşturacak tüm gelir kaynakları devreye sokulacaktır. Projelerimiz arasında yer alan ‘Üreten Belediye’ projemizin temel  hedeflerinden biri de budur.  Özellikle, önemli projelerimizden olan Atatürk Orman Çiftliği Projemiz çerçevesinde planladığımız tarım ve hayvancılıkla ilgili projeler Güçlü Belediye’nin oluşmasında önemli paya sahip olacaktır.
    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ PROJESİ;
    AOÇ, Projenin sembolik isim.  Orjinali Mustafa Kemal Atatürk’e ait bir proje.  Mustafa Kemal’in Atatürk Orman Çiftliği ile murad ettiği hedefleri Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. 
Projenin eksenini tarım ve hayvancılık alanında planladığımız devasa atılımlar oluşturuyor.    Amaç Ankara’lıların ucuz ve sağlıklı ürün tüketmesini sağlamak, belediyeye ve Ankaralılara ciddi bir gelir kapısı oluşturmak. 
Ankara’nın kırsal alanları tarım ve hayvancılık için değerlendirilecek. 
Tarım Üretimi:  Ankara  ikliminde yetişebilecek her türlü tarım ürününün ihtiyaca göre merkezi bir planlama dahilinde üretimini sağlayacağız. Belediye, Sebze tarımı, meyve tarımı, tahıl tarımı, sanayi tarımı iklim ve bölge şartlarına uygun olarak üretimini, tüketimini ve pazarlanması organize edecek.   
  Belediye mülk edindiği veya kiraladığı tarım arazilerinde  tarımcılığı bizzat yapacak, üretimi teşvik edip yönlendirecek. 
  Yerli Tohum Projesi; Tarımda yerli tohum, yerli fide kullanılması sağlanacak. Bu maksatla Tohumculuk Müdürlüğü kurulacak. Müdürlük tohum ıslahı, yerli tohumların zenginleştirilmesi, yaygınlaştırılması, tanıtımı, ülke geneline ve dünyaya pazarlanması işlerini organize edecek.
Sanayi tarımı ayrıca organize edilerek, tarıma dayalı endüstrinin kurulup geliştirilmesi sağlanacak.  
       Hayvancılık; 
              Öncelikle Ankara’nın tüm et ve et ürünü ihtiyacı ile süt ve süt ürünü ihtiyacını  karşılayacak şekilde hayvan üretimi sağlanacak. Böylece tüm Ankara halkı, ihtiyacı olan et ve süt ürünlerini organik olarak ve çok ucuza tüketme imkanına kavuşmuş olacak. 
  Belediye mülk edindiği veya kiraladığı alanlarda hayvancılığı bizzat yapacak, üretimini teşvik edip yönlendirecek. 
  Et ve Süt ürünlerine dayalı sanayinin büyüyüp gelişmesi, bu alanlarda tanınmış markalar oluşması sağlanacak.   
  Deri endüstrisinin kurulup geliştirilmesi organize edilecek.         
  Tarım ve Hayvandan elde edilen ürünlerin depolanacağı büyük ölçekli soğuk hava depoları ve  depolar yapılacak.
             Tarım ve hayvancılık öncelikle tüm Ankara’nın ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanacak. Sonraki aşamada ise ülke genelinde ve yabacı ülkelerde pazarlanmasına yönelik planlama yapılacak.    Tamamen organik üretim yapılacak.
  Tarım ürünleri ve atıkları ile hayvan gübresini yakıt ve enerjiye dönüştürecek tesisler kurulacak.     
ÜRETEN ANKARA PROJESİ
Gerek Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin, gerekse her Ankara’lının üretime katıldığı bir Ankara planlıyoruz.  
Üretmek, akla gelebilecek her alanda üretimi ifade etmektedir.
AOÇ kapsamında planlanan tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin dışında da gerek endüstriye dayalı, gerek el emeğine dayalı sair mamüllerin üretimi ve yaygınlaştırılması için koşullar oluşturulacaktır. Ayrıca projelendirdiğimiz bilim, teknoloji, sanat alanında planlanan üretimler, fikir ve proje üretimi de dahil olmak üzere tüm Ankara’nın seferber olduğu üretim hamlelerini devreye koyacağız.
Üreten Ankara Projemiz güçlü belediyeyi sağlayacağı gibi, Ankara halkının gelir ve refah seviyesini yükselterek Güçlü Ankaralı’yı da oluşturacak. 
AOÇ projesi kapsamında ortaya koyduğumuz, tarım ve hayvancılık ile bunlara  endsütriyel üretim başta olmak üzere, Ankara’lı her alanda üretmeye odaklanacak. Sanayi ve bilhassa bilim ve teknoloji alanında tüm dünyayı pazar olarak hedefleyen üretim hamleleri planlıyoruz. Ankara özelinde belirlediğimiz bazı hammaddelere dayalı olarak üretimini planladığımız detaylı alt projelerimiz de bulunmakta.      
Üreten Ankara derken her alanda üretimden bahsediyoruz. Ve kastettiğimiz sadece mamül anlamında üretim değil. Bilimde, sanatta, fikirde, akla gelebilecek her alanda üretimden bahsediyoruz. Eğitim  ve Kültür alanındaki projelerimizin de desteğiyle 7’den 70’e her Ankaralı’nın fikir ve proje üretmesini sağlayacağız.   Bu da çok önem verdiğimiz bir alan. Bu yüzden ‘Bilim-Teknoloji-Fikir Üretimi’ başlığı altında müstakil bir proje hazırladık.
TÜKETEN ANKARA PROJESİ
Tüketen Ankara ile tüketim kabiliyeti olan Ankaralıyı kastediyoruz.    
  AOÇ ve Üreten Ankara projemiz başta olmak üzere ortaya koyduğumuz diğer projelerle Ankara halkını yoksulluk sınırının üzerine –insanca yaşam sınırına- çıkarmayı hedefliyoruz. Gelir ve refah düzeyi artan Ankara’lı ihtiyacı olan her şeyi satın alabilme gücüne ulaşmış olacak. Ankaralı insanca yaşar hale geleceği gibi, Ankaralı’da ürettiğini satabileceği iç pazara kavuşmuş olacak.   
    TANZİM SATIŞ PROJESİ
Yasa gereği belediyelerin yetkisinde olmasına rağmen özelleştirme politikaları yüzünden ülke genelinde  fiilen uygulanmayan tanzim satış uygulamasını hayata geçireceğiz. 
AOÇ projemiz kapsamında üret üretilecek ünler başta olmak üzere, Üreten Ankara projesi kapsamında mamül olarak ortaya çıkacak –halkın ihtiyacı olan ürünler, tanzim satış noktalarında halkın istifadesine sunulacak. Ankaralı temel ihtiyacını ucuza satın alabilecek. Hem de üreten Ankaralıların ürünleri pazar bulmuş olacak. 
     TEMİZ GIDA PROJESİ
Ankara tüketirken tabiiki sağlıklı ürün tüketebilmeli. 
Ankara halkının organik, GDO’suz, sağlıklı gıda tüketmesi temin edilecek.
AOÇ kapsamında üretilen ürünler zaten bu nitelikte olacak.
Marketlere ve pazara gelen tüm ürünlerin sıkı şekilde denetimi yapılacak.
Her mahalleye genişletilmek üzere her ilçede çeşitli noktalara ürün tahlil labaratuvarları kurulacak. Bu labaratuvarlarda gıda dışındaki ürünlerin de tahlili yapılacak. Tüketiciler ve alım satım yapanlar şüphelendikleri ürünlerin sağlığa uygunluğunu kontrol ettirebilecek. Ürünün kanserojen olup olmadığı, GDO içerip içermediği, bayat olup olmadığı, sağlık için öngörülen standartlara uygun olup olmadığı denetlenecek.  
 
Burada tüm projeleri tek tek saymak mümkün değil. 20 Proje başlığının her biri ayrı önem ve detaya sahip. Sosyal Belediye Başlığı altında çok detaylı, kitaplık çapta sosyal projeler hazırladık.  Sağlıkla ilgili, enerjiyle ilgili, şehirleşmeye ilişkin çok ciddi projelerimiz var. Eğitim ve Kültür ana başlığı altındaki projelerimizi ayrı bir özenle hazırladık.  
Büyükşehir Belediyesi olarak yasanın verdiği yetki ve sorumluluğumuzu maksimum düzeyde hayata geçirerek eğitim seferberliği başlatacağız. Belediyenin çocuklara ve gençlere yönelik eğitim faaliyetleri  olacağı gibi yetişkinlere ve yaşlılara yönelik eğitim faaliyetleri de olacak. İhtiyaca göre farklı farklı konularda kurslar ve eğitimler organize edeceğiz. Örneğin ailelere çocuk yetiştirme eğitimleri planlıyoruz. 7’den 70’e her Ankara’lıyı bir şekilde eğitim-kültür faaliyetlerimize dahil edeceğiz.  
Eğitim faaliyetlerinde en önemli hedef kitlemiz gençlerimiz olacak. Bu yüzden gençliği ayrı bir proje başlığı altında ayrıca da ele aldık. Eğitim-kültür alanındaki projelerimizle neticede    okuyan, düşünen, sorgulayan, üreten, Ankaralıları hedefliyoruz. Gençlerin önüne model olarak Atatürk’ü koyacağız.         
      Projelerimizi özetlemeye çalışsak da uzadı. Ama son olarak ‘Kahraman Ankara’ projemizden de kısaca bahsetmeden sonlandırmak yanlış olur.  
      KAHRAMAN ANKARA PROJESİ:
    Ankara milli mücadelenin beyni ve kalbi olmuştur. Yıkılan Osmanlı’dan doğan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vücut bulduğu şehir olma özelliğine sahip.  Bu anlamda eşsiz bir tarihi öneme sahip.  Ankara hem kurtuluşun, hem de kuruluşun merkezi ve sembolüdür. 
  Bu proje kapsamında Ankara’nın Kurtuluş Savaşındaki ve kuruluştaki önemini öne çıkaracak ve tanıtacak icraatlar yapacağız. Şöyle ki;
- Üzeri örtülmüş, bilinmeyen şehitlikler, müstakil şehit kabirleri açığa çıkarılıp, ziyarete açılacak, tanıtımı yapılacak. Ankara’nın şehitler diyarı olma özelliği vurgulanacak.
- Milli mücadele sırasında cepheden yaralı olarak gelen askerlerin tedavi ve bakımlarının yapıldığı sağlık merkezleri açığa çıkarılıp ihya edilecek, ziyarete açılacak.
- Kurutuluş savaşı sırasında Atatürk ‘ün ve arkadaşlarının askeri, idari ve barınma amaçlı kullandıkları yapılar imar edilip müzeye dönüştürülecek. Bu anlamda halen ziyarete açık bulunan müze ve yapılar …
- Yunan askerlerinin işgal ettiği bölgelerden göç edip Ankara’ya gelen halkın yerleştiği bazı barınma yerleri imar edilip müze haline getirilecek.
- Polatlı sınırlarında bulunup ziyarete açılamamış şehitliklerin, siperlerin, önemli tepeler ve mevziler imar edilip ziyarete açılacak. Polatlı’da şu anda zaten ziyarete açık bulunan yerlerin daha işlevsel hale gelmesi sağlanacak, ziyaretleri ve tanıtımını kolaylaştıracak çalışmalar yapılacak.       
- Ankara Şehitler Diyarı ve Kahramanlar Diyarı hüviyetine kavuşturulacak.   
- Kahraman Ankara Projesi kapsamında ziyarete açılan kapalı ve açık noktalara 7’den 70’e tüm Ankaralı’nın ziyaretini sağlayacak projeler üretilecek. Yerli ve yabancı turizm açısından da vazgeçilmez tarihi ziyaret yerleri haline gelmesi için de projeler üretilecek. 
     Ana hatlarıyla tanıtmaya çalıştığımız projelerimizin her biri tarihi önem taşımakta. Bu projeler gerçekleştiğinde  Ankara  her alanda tüm ülkenin lokomotifi olma özelliğini elde edecek. Bu perspektif başta da ifade ettiğimiz üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün perspektifidir. Bu gözlükten Ankara’yı inşa ettiğimizde, Sayın Genel Başkanımız Prof.Dr.Haydar Baş’ın, Türkiye’yi ‘Kainat Devleti’ yapma hedefine bizi taşıyacak  Ankara’yı inşa etmiş olacağız. “
 
 
Etiketler : BTP’LİLER - BAŞKON’U - ZİYARET - ETTİ - -
Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları