YURT DIŞINDA YAŞAYAN BİR MİLYON VATANDAŞIMIZIN
.

     Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız için düzenlenerek verilen Mavi Kart'lar tüm Türkiye çapında Resmi bir kimlik belgesi hükmündedir. Tapuda, Noterde, Devlet kurum ve kuruluşlarında Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. maddesi uyarınca yalnızca Mavi Kartın ibrazı yeterli olmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın artık AB Kimlik Kartlarını veya Pasaportlarını Mavi Kart yanında birlikte ibraz etme zorunluluğunun yok olması bütün vatandaşlarımızı rahatlatmıştır. Önceleri  böyle bir zorunluluk vardı. Ancak yeni Mavi Kartların çıkması ile birlikte, yapılan yasal değişikliklerle bu zorunluluk artık kalkmıştır.

            Mavi Kart, artık bir Resmi kimlik belgesi hükmündedir. Mavi Kart sahiplerinden böyle bir şey talep edildiğinde, AB Kimlik Kartını veya Pasaportunu ibraz etmek zorunda değillerdir. Bu tür durumlarda sadece Mavi Kartı göstererek, Yurtdışından gelen vatandaşlarımız işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda ilgili görevli veya memurlara bu konuda yasal haklarının mavi kartla geçerli olabileceğini söylemeleri yeterlidir. Ancak bu şekilde hak ihlallerinin doğmasına fırsat verilmemiş olunur. Mavi Kart uygulamasının doğru bir zemine oturmasına da destek olunabilir. Bu husus tüm Mavi Kart sahipleri için çok önemlidir.Mavi kartın sağlamış olduğu haklar Avrupa Birliği vatandaşlığına geçen Türkler için de çok önemlidir. Zira, Türkiye'ye yönelik yapılacak her türlü seyahat, çalışma, yerleşme, miras, tapu, emeklilik ve diğer bir çok konuda Mavi Kart, Nüfus Cüzdanı gibi her kapıyı açmayı hukuki olarak geçerli bir anahtar işlevi görmektedir.

           Türkiye'ye, vatandaş olunan ülkeye ait pasaport ve Mavi Kartla birlikte sorunsuzca giriş ve çıkış yapılabilmekte, süresiz Öz Vatanı Türkiye’de kalınabilmekte, hiç bir izne gerek olmadan da ülkemizin her yerinde çalışılabilmektedir. Ayrıca, devlet dairelerinde işlemler kolaylıkla yapılabilmekte, herhangi bir sorun ile karşılaşılmadan hızlıca sonuç alınabilmektedir.Bu bağlamda, özellikle  devlet görevlilerimizin mavi kart konusunda son dönemde yapmış oldukları atılım ve yenilikleri memnuniyet ile karşılayan devletimizin bu konuda vatandaşlarının yanında olması en büyük arzumuzdur. Tüm bu güzel atılım ve iyileştirmelere rağmen maalesef halen Mavi Kartla ilgili bazı yasal ve kurumsal eksiklikler de  mevcut olup çözüm beklemektedir! MAVİ KART ile ilgili problemleri şöyle sıralamak mümkündür: 

  1. Bankalarda, Maliye Bakanlığı MASAK'ın yönetmelikleri ve yönergeleri çerçevesinde, Mavi Kart halen tek başına resmi bir kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir. En küçük bir havale de veya hesap açmada MAVİKART sahiplerinden Pasaport talep edilmektedir. Burada 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunun 28.maddesindeki haklar ihlal edilmektedir

 

 

  1. Yurtdışından gelen vatandaşlarımız genelde bankalarda kredi veya kredi kartı talep ederken büyük problemler yaşamaktadır. Türkiye’de ikamet edip, sigortalı şekilde çalışıp gelir beyanında bulunan mavi kart hamili vatandaşlarımızdan bazıları, bankanın istediği her türlü evrak ve belgeyi sunmalarına rağmen, sadece mavi kartlı oldukları için kredi veya kredi kartı alamamaktadır. Çünkü, bu kişilerin güvenlik taraması, bankalar tarafından mavi kartlılar kütüğü kullanılamadığı için yapılamamakta, MERNİS kütükleri de kapalı olduğundan herhangi bir işleme tabi olamamaktadır. Mavi Kart’ın üzerindeki kimlik numarası, 5091 numaralı yasaya göre T.C kimlik numarası gibi kullanılabilecek ifadesi olsa da , bazı online işlemler ve platformlarda, Mavi Kartın üzerindeki T.C kimlik numarası yazıldığında işlemlerin yapılamadığı görülmüştür. 
  2. Özellikle  bankalar olmak üzere, mavi kartlılar kütüğünün kullanılmadığı özel kurumlarda, MERNİS aile kütüklerinden yapılan sorgulama esnasında, yurtdışından gelen bayan vatandaşlarımız olmak üzere, soyadı veya medeni durumu gibi bilgilerin değişmesinden ötürü de birçok  sorunla  karşı karşıya kalınmaktadır. Örnek vermek gerekirse, eşinden ayrılmış bir bayan vatandaşımız, eski soyadını mavi kart üzerinde değiştirebiliyor ve mavi kartlılar kütüğüne işletebiliyorken, bankaya veya başka bir özel kuruma gittiğinde, o kurumun mavi kartlılar kütüğünü kullanmamasından ötürü, kapalı olan MERNİS aile kütüğünde boşanmış olduğu eşinin soyadı çıkmakta, dolayısı ile kimlik ile sistemde çıkan bilgi uyuşmamakta, itilaflı bir durum ortaya çıkmaktadır. 
  3. Başta bankalar olmak üzere , özel kurumlar mavi kartlılar kütüğünü kullanabilselerdi, soyadı değişen o vatandaşımız hiç bir sorun yaşamadan işlemini başarı ile yapabilecek, herhangi bir sorun yaşamayacaktı.

        5)  Faturalı veya Faturasız cep telefonu hattı alırken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kuralları gereğince Mavi Kart geçerli bir kimlik olarak kabul edilmemektedir. AB vatandaşı olan vatandaşlarımız, şu an için Türkiye'de AB Pasaportu veya Kimlik Kartı fotokopisi ile "sadece faturasız hat" alabilmektedir. Faturalı hat almak ise, hiç kolay değildir! Yabancı uyruklular için öngörülen Faturalı hat alabilme şartları, Mavi Kartlı vatandaşlarımız içinde aynıdır. Bunun için bir Banka Teminatı ve belli bir miktar paraya sahip olma gibi şartlar öne sürülmektedir. Türk vatandaşları sorunsuz bir şekilde Faturalı hat alabilirken,  Türk vatandaşlarının yararlandığı haklardan yararlanan Mavi Kart hamilleri de bu haktan yararlandırılmamaktadır. Bunun için de BTK, bu konuya ilişkin kendi yönetmelik ve yönergeleri çerçevesinde bir düzenleme yapmalı, ve 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunun 28. maddesindeki hakların ihlaline  son vermeli ve Mavi Kartı her türlü hat için geçerli bir Kimlik Belgesi olarak kabul etmelidir!

         6) Mavi Kart sahipleri, 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunun 28. Maddesinde tanınan haklar çerçevesinde kamu da her ne kadar kısıtlı bir şekilde sözleşmeli personel olarak çalışma imkanına sahip olsa da, 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun da Türk Soylu olduğunu ispat eden Bulgaristan/Makedonya/Batı Trakya göçmeni ve Bulgaristan/Makedonya/Yunanistan vatandaşlarımızla karşılaştırıldığında daha kısıtlı haklara sahiptirler.

          7) Sonucu bilinmeyen, kazanıp, kazanılmayacağı önceden kestirilemeyen bir sınava girebilmek için bile, Mavi Kart sahibi adaylardan Türk vatandaşı olma şartı aranması da doğru değildir. Sırf sınava girebilmek için Türk vatandaşlığına geçmek, Alman vatandaşlığını kaybetmek anlamına gelir. Birde sınavın kazanılamaması durumunda ise, Almanya'ya  bir daha dönememek, kişinin sosyal ve siyasal hakları açısından mağduriyete uğraması anlamına gelmektedir. 

          8) Almanya'da, ülke içerisinde yaşayan diğer AB vatandaşlarına tanınan yerel seçimlerde oy kullanma hakkına benzer bir uygulama, Türkiye'de yaşayan Mavi Kart sahibi kişilere de tanınmalıdır. Mavi Kart sahiplerine genel seçimlerde oy kullanma hakkı kısıtlansa da, en azından Türkiye'de yaşayan Mavi Kartlılara, yaşadıkları şehirlerde en azından yerel seçimlerde oy kullanabilme hakkı tanınması zaruridir. Türk olarak doğmuş ve yıllarca Türk vatandaşı olarak yaşamış ve sonunda teşviklerle Alman vatandaşlığına geçmiş kişilere en azından Türkiye'deki yerel seçimlerde oy kullanma hakkı tanınması ve bu kişilerin anavatanlarında kısıtlı da olsa  bir söz ve oy hakkı verilmesi vefa borcunun gereği olmalıdır.

        9) Mavi Kart sahibi kişilerin, vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan, hiç Türk vatandaşı olmamış çocuklarına da, ikamet şartı aranmaksızın, Türk vatandaşlığını kolay bir şekilde kazanabilme hakkı tanınmalıdır. Zira, doğan çocukların Türk vatandaşlığını kazanamaması ana-babanın suçu değil, Almanya/Avusturya'nın herkes için çifte vatandaşlığı tam olarak kabul etmemesinin ve bunun akabinde Türk vatandaşlığından çıkmış bir karı-kocanın da, sonradan doğan çocuğunun, Anne ve Baba'dan kimsenin Türk vatandaşı olmaması nedeniyle, çocuğun da çifte vatandaş olamaması sonucunu doğuran bir sorundur. Bu sebeple, doğan çocuklara Türk vatandaşlığını kolay bir şekilde, ikamet şartı aranmaksızın, elde edebilme hakkı tanınması zaruridir. Aksi taktir de, şu an ki uygulama ile, ileri de bu çocuklar TR'de '99' ile başlayan yabancı kimlik numaralarına sahip olacak, kendi anavatanlarında bir Rus vatandaşı Türk vatandaşı olmak için hangi şartları yerine getirmesi gerekiyorsa, aynı şart Mavi Kart sahiplerinin  çocukları içinde aranacaktır. 

        10)  Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının Yerleşme ve Seyahat Hürriyetine ilişkin 23. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen "Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından mahrum bırakılamaz." hükmü Mavi Kart sahibi kişiler için de uygulanmalıdır. Türk vatandaşlığı kanunun 28. maddesinde belirtilen haklar çerçevesinde, Mavi Kartlılar Türk vatandaşlarının sahip olduğu haklardan aynen yararlanmalıdır. Yerleşme ve Seyahat Hürriyetine ilişkin katı kurallar Mavi Kartlılar için de uygulanmalıdır.

        11) Yeni çıkan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 7.maddesinin c) bendi ve buna benzer diğer maddeler, bazı durumlarda Mavi Kartlılara da Türkiye'ye giriş yasağı ve sınır dışı edilme imkanı öngörmektedir. Yabancılara öngörülen bu tedbir ve yaptırımlara, Mavi Kartlılarında dahil edilmesi, bu kişilerin Anavatanlarına girişlerinin yasaklanması doğru değildir. Bu durumun acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

        12) Suçluların iadesinde "vatandaş iade edilmez" hükmü Mavi Kartlılar içinde uygulanmalıdır. Türkiye'ye sığınan her Mavi Kartlı kişi, her ne suç işlemiş olursa olsun, anavatanında yargılanma ve cezasını Türkiye'de çekme ve cezasının Türkiye'de infaz edilmesine imkan tanınması haklarına sahip olmalıdır.Yabancı bir ülkenin vatandaşlığına sonradan geçip, Türk vatandaşlığından izinle çıkılsa bile, bu kişiler, istemediği bir ülkeye iade edilmemelidir. Türk vatandaşlığı kanunun 28. maddesinde bu hakkı kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak bu hakkı sağlayan bir hüküm olmaması da bir belirsizlik yaratmaktadır. 

         13) Türkiye'de Mavi Kartlıların Kimlik Numarası sorgulaması ayrı bir kütük, ve ayrı bir MERNİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır. Türk vatandaşlarının kayıtlı olduğu MERNİS Veri Tabanından ayrı bir Veri Tabanı üzerinden Mavi Kartlıların Kimlik Numarası sorgusunun yapılması, kurumlarda karışıklıklara yol açmakta, memurların yanlış veri tabanında sorgulama yapmasından veya Mavi Kartlılar için öngörülen veri tabanından haberdar olmamalarından ötürü, bazı Mavi Kart hamili kişiler kurumlarda işlemlerini gerçekleştirmekte zorlanmaktadırlar. Bu karışıklığın da bir an önce düzeltilmesi gerekir.

          14) Ayrıca yeni çıkan Mavi Kartlıların emekliliğine ilişkin Torba Yasa'da Türk vatandaşı olarak çalışılan sürelerin artık borçlanılabilineceği öngörülmektedir. Ancak, Mavi Kartlı AB vatandaşı olarak yurtdışında çalışılan süreler isteğe bağlı olarak borçlanılamamaktadır. Mavikart mensupları mademki Türk vatandaşları ile eş değer tutuluyor, onların sahip olduğu haklardan yararlanma hakkına sahip olduklarından bahsediliyor, o zaman Mavi Kartlıların da geçen çalışma süreleri mutlaka hesaba katılmalıdır. 

          15) Günümüzdeki mevzuata göre,  Mavi Kartlılarda Yurtdışı Borçlanması yapabilmek için 12 yıl Türk vatandaşı olarak çalışma şartı aranmaktadır. Yani 5 yıl,  ya da 7 yıl Türk vatandaşı olarak çalışılıp, Alman vatandaşı olunduysa, bu kişiler Mavi Kartlılar olarak Yurtdışı Borçlanması yapıp emekli olamamaktadır. AKP hükümetince yeni çıkarılan Torba yasa da da bu duruma ilişkin ne bir hüküm vardır ,ne de bir çözüm! İleride ortaya çıkabilecek mağduriyetleri engellemek açısından, bu durumunda düzeltilmesi Mavi Kartlılar için faydalı olacaktır.

           Bütün arzumuz, Yurt Dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına kayıtsız kalmamak ve çözüm yolları aramaktır, çözüm üretmektir. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek  ve bir milyon vatandaşımızın sorunlarına sahip çıkarak fikir üretmek, hem Türkiye Cumhuriyeti Devletimize , hem de Türk Milleti’ne büyük bir hizmet olacaktır. MAVİ  KART SAHİBİ Yurtdışında Yaşayan Bir milyon vatandaşımızın bu sorunlarını çözenlere ne mutlu!

Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
  • yeezy boost 350 tarafından 2017-08-10 12:37:48 tarihinde yazıldı.
    I just wanted to type a quick comment in order to thank you for these nice solutions you are giving out on this website. My prolonged internet lookup has finally been rewarded with sensible facts and techniques to write about with my neighbours. I 'd tell you that we website visitors actually are truly lucky to exist in a magnificent network with so many marvellous professionals with very beneficial points. I feel really fortunate to have come across the web page and look forward to plenty of more excellent moments reading here. Thanks a lot again for all the details. [url=http://lovebyt.es/yzyboostus]yeezy boost 350[/url]

Diğer Yazıları
HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları