GENEL HABERLER

BAŞKON'UN OKUMAK, EĞİTİM VE OKUMA ALIŞKANLIĞINI YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

17-07-2018
• Vücudun her halükârda antrenmana ( jimnastiğe ) ihtiyacı vardır. Beynin de öyle... Beyin jimnastiğinin en önemli eylemi okumaktır. İnsan ne kadar çok okursa beyni o kadar dinç olur ve gelişir, bir o kadar iyi çalışır.

.
 
Okumak insanı özellikli kılar. Okuyan insan düşünen insandır aynı zamanda. Kişi ne kadar okursa kültürü gelişir, toplumda yer bulur, saygınlığı artar ve her gittiği yerde ( önce kıyafeti ile karşılansa da) itibarı artar. Bu oranda da önce kendisine-ailesine, memleket ve milletine yararlı insan olur.
Toplumumuzun okuma alışkanlığının medeni ve kalkınmış ülkelere göre çok düşük olduğu alenen görülmektedir. Bizim okumaktan kastımız sadece okulda okumak veya okumamak değil, hayatın her alanında ve anında okumayı teşvik etmektir. Bir insan lise mezunu da olsa, fakülte veya üniversite mezunu da olsa okumayı alışkanlık haline getirmemişse sıkıntı var demektir. 
Kaldı ki boşuna dememişlerdir “ Okumak hiç önemli olmasaydı Allah’ın ilk emri ‘ oku ‘ olur muydu? “ diye.
 
BAŞKON'DAN OKUMAK ÜZERİNE BİR PROJE
 
Toplumumuza çocuk yaştan itibaren 7 den 70 ’ e okuma alışkanlığını aşılamak maksadı ile Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu ( BAŞKON ) olarak bir proje geliştirmiştir. 
Projenin birinci ayağı Başkent Ankara, ikinci ayağı ise Türkiye geneli olacaktır.
Çalışmalar öncelikle Ankara Valiliğine başvuru ve valilik izninin alınması ile başlatılacak, akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarına başvurulacaktır. 
Valilikten izin alındıktan sonra bakanlıklara bağlı il ve ilçe müdürlükleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Müftülüğü, Kaymakamlıklar ve belediyelerle ortaklaşa çalışma başlatılacaktır;
• Proje kapsamında üniversiteler, ilim ve irfan adamları, Ankara İl Kültür Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları hatta muhtarlıklar, cami imamları ve öğretmenler ile işbirliği içine girilecek ve ortak çalışma yürütülecektir.
Bütün çalışmalar, bu projenin uygulanmasını hayata geçiren Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu (BAŞKON) bünyesinde oluşturulan kurulun Koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
• Birinci etap proje uygulaması Ankara merkezde bulunan ilk ve orta dereceli okullar-liseler, üniversiteler daha sonra ilçe merkezlerindeki okullar ve hatta köy okullarına kadar uzanacak, Odalar, STK’ları, kahvehaneler, kütüphaneler ve halkın yoğun olduğu tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma yapılacaktır. 
• Bu bağlamda her okulda okul müdürünün görüşleri doğrultusunda bir öğretmen tespit edilirken, her sınıftan öğrenciler arasından bir koç belirlenecektir. 
Belirlenen öğretmen, öğrenciler ve ilçe belediye meclisi üyelerinden bir konsey oluşturulacak, konseyin başkanı Başkent Ankara ve Anadolu Konfederasyonu ( BAŞKON ) yöneticileri arasından belirlenmiş olan Emekli Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi sayın CEVDET SEZGİN üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca konseyde yer alacak BAŞKON bünyesinden 11 ila 15 kişilik konsey üyeleri belirlenecek, bu sayı bilahare sekretarya ile birlikte 21'e çıkarılacaktır.
 
• Eğitim önce okullarda başlayacak, daha sonra okullardan seçilen öğretmenler ve sınıflardan belirlenecek öğrencilerle (koçlarla) belirlenecek salonlarda eğitim seminerleri ve benzeri toplantılar yapılacak, bu toplantılarda ‘okumanın ve okuma alışkanlığının önemi ‘ ilgili bilim adamları ve akademisyenler tarafından anlatılacak, zaman içinde ise koordinasyonda yer alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin konuşmaları sağlanacaktır.
• Bilahare ilçelerde Kaymakam, belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri, ilçe milli eğitim, Kültür Turizm müdürlükleri ile toplantılar yapılacaktır.
• İlçe toplantılarının ikmalinden sonra il merkezinde bir salonda Ankara Valisinin başkanlığında mümkün olursa Kültür Bakanı ve Milli Eğitim Bakanının teşrifleri ile binlerce öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katılımı ile bir final günü yapılacaktır.
• Bu ortamda başarı gösteren, gayretleri ve katılımları ile ön plana çıkan öğretmen ve öğrencilere, katkı sağlayan Valilik, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerine, müftülüklere, belediyelere ve sponsor olan iş adamlarına, hülasa emeği geçenlere plaket veya başarı belgesi verilecektir.
Final günü toplantısının iç tüzüğü, işlevliği ve uygulaması BAŞKON Yönetimi, Valilik, Belediye başkanlığı ve Konsey üyeleri tarafından hayata geçirilecektir.
Koordinasyonun tanıtımı için BAŞKON Basın Yayın'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiçek Akyol'un önderliğinde basın-yayın meslek kuruluşlarından bir heyet oluşturulacak, bu heyet vasıtası ile radyo-televizyon, gazeteler, sosyal medyada tanıtım ve duyuru işlemleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca bir dergi özel sayısı çıkarılarak merkezden köylere kadar dağıtımı yapılacaktır. Ankara şehri bir baştan bir başa afişler ve pankartlarla donatılacak, broşürler bastırılarak tüm iş yerleri ve hatta evlere kadar dağıtımı yapılacaktır.
Bu projenin Ankara’da uygulanması için tahmini olarak 300.000,00 TL (Üç yüz bin lira) bütçe gerekmektedir.
 
• OKUMAK O KADAR ÖNEMLİ Kİ !
 
• Analar nice babayiğitler doğuruyor. Okuyorlar öncelikle... Hedefleri ne olursu olsun okuyorlar. Belki de farkında olmadan gereğini yapıyorlar bazı şeylerin. Belki de farkında olmadan Allah’ın ilk emrinin OKU olduğunu bilmeden...
Okuyan insan için Cenab-ı Hakk’ın verdiği ve vereceği nimetlerin haddi hesabı yoktur. Okumak insana bir başka şevk ve heyecan-mutluluk verir. 
• Bazıları vardır okumayı Cenab-ı Hakk’ın bir emri olarak değerlendirirler, bazıları da insanoğlunun okuyarak hayatını kazanacağını, okumanın sonsuza kadar insan hayatında gerektiğine inanırlar. Bazıları Türkçe okur, bazıları Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, Rusça vs. Ancak okumak o kadar önemlidir ki, kim ne okursa okusun mutlaka insanı huzura, refaha, zafere götürür 
• Diyeceğimiz şu ki, kim nerede okursa okusun, kim ne okursa okusun eyvallah. O okuyan kişi makbul ve muteber insandır.
• Keşke herkes okuyup ilim ve irfan sahibi olsa, bilim adamı olup Anadolu’yu ayağa kaldırsa... Ve keşke Ankara’dan Doğan Güneş’in Anadolu’yu Aydınlatacak olan bu Okuma ve Eğitim Projesine katkı sağlasa !...
 
• NOT: Bu proje bir nevi taslak halinde olup, okurlarımızın fikir beyan etmeleri ve katkı sağlamalarına ihtiyacımız var. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın görüş ve düşüncelerini bekliyoruz. Tel: 0530 464 63 77 
• Bu proje ve BAŞKON ile ilgili haber, yorum ve değerlendirmeler aşağıdaki internet haber sitelerinde yayınlanmaktadır.
• 1- ankarameclisihaberleri.com
• 2- www.baskon.org
* 3- www.baskentlilerhaber.com
 
 
 
 
Bu Yazıyla İlgili Yorumunuz ?

Okuyucu Yorumları
HIZLI ARAMA

ENÇOK OKUNANLAR
GAZETE İLK SAYFALAR
HAVA DURUMU


ANKARA

NAMAZ VAKİTLERİ

ANKET

Oy Kullan      Anket Sonuçları